Цените на продуктите са само за България.
     Изпратете ни писмо на следният е-mail:
     area51_club@yahoo.com, с включени три имена,
     пощенски адрес и продукта който желаете.
    Пощенски запис с точната сума за поръчката изпращайте предварително на адрес:
    Варна 9000, ул. Рила 14,
    Георги Тодоров Пехливанов

    След получаване на записа продуктът ще
    Ви бъде изпратен в срок от 3 дни
5" href="booking.html">